"Thewoman'snewspaper"

แปลว่า:หนังสือพิมพ์ของผู้หญิง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/L8oe5

หนูพิมพ์ว่า หนังสือพิมพ์ของผู้หญิงมันก็ถูกนี่คะ? ทำไมมันไม่ให้ถูกอ่ะ?!?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/botun9

The woman's newpaper พิมพ์ตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/SasiromeNu

ก็พิมพ์ถูกแล้วนิ ผิดตรงไหน? ช่วยอธิบายด้วยดิ งง เหมืนกัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SompanChua

ประโยคแสดงความเป็นเจ้า หนังสือพิมพ์ของผู้หญิงคนนั้นถึงจะถูก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MASDARINAT

ใช่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phitsuda1

หนังสือพิมพ์ของผู้หญิงคนนี้ ค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mymint11

หนูก็พิมพ์ถูกแล้วนี้

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

หนังสือพิมพ์เป็นของผู้หญิงคนนี้ ไม่ผ่านวะ 55

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JiraphonCh

ใส่เป็นไม่ได้หรออออ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย