Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The woman's newspaper"

แปลว่า:หนังสือพิมพ์ของผู้หญิง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/L8oe5

หนูพิมพ์ว่า หนังสือพิมพ์ของผู้หญิงมันก็ถูกนี่คะ? ทำไมมันไม่ให้ถูกอ่ะ?!?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SasiromeNu

ก็พิมพ์ถูกแล้วนิ ผิดตรงไหน? ช่วยอธิบายด้วยดิ งง เหมืนกัน

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SompanChua

ประโยคแสดงความเป็นเจ้า หนังสือพิมพ์ของผู้หญิงคนนั้นถึงจะถูก

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MASDARINAT

ใช่

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phitsuda1

หนังสือพิมพ์ของผู้หญิงคนนี้ ค่ะ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/mymint11

หนูก็พิมพ์ถูกแล้วนี้

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

หนังสือพิมพ์เป็นของผู้หญิงคนนี้ ไม่ผ่านวะ 55

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา