Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not understand this word."

Dịch:Tôi không hiểu từ này.

1 năm trước

0 Nhận xét