"You are not a dog."

แปลว่า:คุณไม่ใช่สุนัข

August 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Supitchaya9

คุณไม่ใช่สุนัข =ใช่กุไม่ใช่หมาน่าาา


https://www.duolingo.com/profile/YotwaritPh

คุณไม่ใช่สุนัข


https://www.duolingo.com/profile/usbY144m

เธอไม่ใช่สุนัข


https://www.duolingo.com/profile/lanabraha

เป็น​อะไรเขียนตามนั้นแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย