Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You are not a dog."

แปลว่า:คุณไม่ใช่สุนัข

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/YotwaritPh

คุณไม่ใช่สุนัข

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/usbY144m

เธอไม่ใช่สุนัข

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Supitchaya9

คุณไม่ใช่สุนัข =ใช่กุไม่ใช่หมาน่าาา

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา