"We read them a book."

แปลว่า:พวกเราอ่านหนังสือให้พวกเขาฟัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SathitaMee

ถ้าเปลี่ยนเป็นอ่านให้พวกเธอฟังจะถูกนะคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chanuntipa

ลืมสระ -า ไปหนึ่งตัวนะคะ คำว่าเขามันพิมพ์ไม่ได้เพราะสระหมด...

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pimorn

ตอบถูกแต่บอกว่า​ตอบผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nam432895

ใช่งงเลย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sittichai6

มีคำว่าพวก ให้คำเดียว จะใส่ยังไง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NounSuwong

คำมันว่า เราอ่านหนังให้เข เราก็เลยเติม าฟัง แต่คำว่าสือมันไม่มีให้อะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/aompapasir

What?? อะไรคือตอบถูกแต่ผิด อย่างนี้ก็ได้หรอ..........

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Lunartrasia

ถ้าผิดลองใช้ "พวกเธอ" ก็ได้ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/afM79

คำตอบของฉัน ใช่Google แปล มันถูกแต่ ทำไม มาเฉลยมันผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย