"เด็กผู้ชายชอบช้างหลายตัว"

แปลว่า:The boy likes elephants.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sdawilai

เด็กผู้ชายชอบช้างหลายตัว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย