Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กผู้ชายชอบช้างหลายตัว"

แปลว่า:The boy likes elephants.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Sdawilai

เด็กผู้ชายชอบช้างหลายตัว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา