Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ giúp anh trai của tôi."

Dịch:We are going to help my brother.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linhdb

" older brother " không phải là anh trai sao hả Duolingo ? giải thích hộ cái ?!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xunc18

Bị lỗi câu này

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghongnhien

Cho hỏi will và to be + going to khác nhau thế nào ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/trinh740382

hả!!!

1 tuần trước