"Chúng tôi sẽ giúp anh trai của tôi."

Dịch:We are going to help my brother.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linhdb

" older brother " không phải là anh trai sao hả Duolingo ? giải thích hộ cái ?!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/emben3

.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/xunc18

Bị lỗi câu này

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghongnhien

Cho hỏi will và to be + going to khác nhau thế nào ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/trinh740382

hả!!!

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.