"Why and when?"

แปลว่า:ทำไมและเมื่อไร

August 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pimWuti

เอิ่มตอบถูกแต่ทำไมแดง


https://www.duolingo.com/profile/sunisa316783

ไม่มีคำว่าและค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/PananCmk

ทำไมและเมื่อไหร่ น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องกว่า เมื่อไร นะค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/JaruTongsu

เมื่อไรเป็นภาษาเขียน ถูกแล้วค่ะ เมื่อไหร่จริงๆเป็นภาษาพูด เอามาเขียนไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย