Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ช้างตัวนี้กินมัน"

แปลว่า:The elephant eats it.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Bookko

This elephant eats it.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/fonfy17

Thank you

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา