"The party happened yesterday."

แปลว่า:เมื่อวานมีงานเลี้ยง

August 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

ปาร์ตี้


https://www.duolingo.com/profile/PiTT_PoL

คำไทย "ปาร์ตี้"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย