"She reads the newspaper."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือพิมพ์

August 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chuleewank

เธอก็ได้นะบางที


https://www.duolingo.com/profile/Thanyaporn808363

ไม่เห็นมีสระอา2ตัวเลย


https://www.duolingo.com/profile/SongknayWo

เค้าอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น


https://www.duolingo.com/profile/AncherNail

ชี แปลว่าเค้าหรอ


https://www.duolingo.com/profile/liew734357

เปลี่ยน เค้า เป็น เธอ


https://www.duolingo.com/profile/atthawuphu

She = เธอ บุคคลที่2


https://www.duolingo.com/profile/JaturonKam1

เธออ่านหนังสือพิมพ์ แต่อย่าสะกดผิดกันล่ะ 5555


https://www.duolingo.com/profile/zaNy730131

ก็.. ถูกแล้วนี่


https://www.duolingo.com/profile/WOLF942859

ไม่เห็นมี สระ "-า" 2 ตัวนะ


https://www.duolingo.com/profile/NuttaphatM

สระอามีตัวเดียย


https://www.duolingo.com/profile/FoamZana

จริงๆShe ก็แปลว่าหล่อนได้ป่ะ


https://www.duolingo.com/profile/YY557

ก็พิมพ์​ถูก​แล้ว​นะ


https://www.duolingo.com/profile/YY557

พิมพ์ไปแล้วก็ผิดเหมือนเดิม


https://www.duolingo.com/profile/K_yle21

จริงๆพิมพ์ตกควรให้แก้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย