Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bố của anh ấy đã mất vì căn bệnh tương tự."

Dịch:His father had died of the same illness.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhnguye289468

His father had died of the same sickness

1 năm trước