"Bố của anh ấy đã mất vì căn bệnh tương tự."

Dịch:His father had died of the same illness.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhnguye289468

His father had died of the same sickness

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.