"Do you agree?"

แปลว่า:คุณเห็นด้วยมั้ย

August 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hana787291

."คุณเห็นด้วยใหม" อันนี้ถูกคะ ตัวคำตอบไม่ถูก เธอ= SHE และ คุณ= YOU

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย