"พวกเขากิน"

แปลว่า:They eat.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/tu.8zPhLfFwB8aND

ทำไมเฉลยว่า They are eating. คะ ถ้าแปลตามที่เฉลย น่าจะแปลว่า "พวกเขากำลังกิน" มากกว่า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย