https://www.duolingo.com/profile/...Arina...

16 cụm từ quen thuộc với ‘mind’

"Mind" có nghĩa là tâm trí, tinh thần, một danh từ trừu tượng để mô tả về tư tưởng. Chúng ta cùng học những cụm từ quen thuộc có nguồn gốc từ vựng này nhé.

1. To be in two minds – do dự, không nhất quán

Ví dụ:

 • I was in two minds whether or not to sign on that contract.

Tôi đã do dự không biết có nên ký hợp đồng đó không.

2. To be of someone’s mind – đồng ý, tán thành với ai

Ví dụ:

 • I’m of his mind about how to solve human resource problems.

Tôi tán thành với anh ấy về cách giải quyết vấn đề nhân sự.

3. To be out of one’s mind – mất bình tĩnh (không làm chủ được tư tưởng của mình)

Ví dụ:

 • He was out of his mind when hearing about that news.

Anh ấy mất bình tĩnh khi nghe thấy thông tin đó.

4. Not to be in one’s right mind – không tỉnh táo, mất lý trí (khi không phải là chính mình)

Ví dụ:

 • Don’t blame her on her action last night. She drank too much so she was not in her right mind.

Đừng trách cô ấy vì hành động của cô ấy tối qua. Cô ấy uống nhiều quá nên không tỉnh táo.

5. To bear (have/keep) in mind – hãy nhớ, ghi nhớ

Ví dụ:

 • Please keep in mind that we are always good friends.

Xin hãy nhớ rằng chúng ta luôn là bạn tốt.

6. To give someone a piece (bit) of one’s mind – nói cho ai một trận nhớ đời

Ví dụ:

 • Yesterday my mom gave me a piece of my mind because I drank too much and fell in front of the door.

Hôm qua tớ bị mẹ tớ mắng cho một trận vì tớ đã say xỉn và ngã ở trước cửa nhà.

7. To have a great (good) mind to – mong muốn, có ý muốn

Ví dụ:

 • I have a great mind to meet your grandmother.

Tớ rất mong được gặp bà cậu.

8. To have hair a mind to do something – miễn cưỡng làm việc gì, làm gì đó mà không toàn tâm toàn ý

Ví dụ:

 • She had hair a mind to go his party.

Cô ấy chỉ miễn cưỡng tới bữa tiệc của anh ta.

9. To have something on one’s mind – có cái gì đó bận tâm, có cái gì đó lẩn khuất trong tâm

Ví dụ:

 • After meeting that man, I have something on my mind. The story he told is unbelievable.

Sau khi gặp người đàn ông đó, có điều gì đó ở trong tôi. Câu chuyện anh ấy kể thật khó mà tin nổi.

10. Not to know one’s own mind. – phân vân, do dự

Ví dụ:

 • I really don’t know my mind that I should go or not.

Tôi thật sự phân vân có nên đi hay không.

11. To make up one is mind – quyết định, nhất định, đành phải coi như không thể tránh được

Ví dụ:

 • I make up my mind to pass the exam.

Tôi nhất định phải vượt qua kỳ thi.

12. To pass (go) out of one’s mind – bị quên mất, quên đi

Ví dụ:

 • Don’t blame yourself on that fault. I passed it out of my mind.

Đừng tự trách bản thân về lỗi lầm đó. Tớ đã quên nó rồi.

13. To put someone in mind of – nhắc nhở ai (cái gì)

Ví dụ:

 • Please put me in mind of review this report.

Hãy nhắc tôi xem cái báo cáo này này.

14. To speak one’s mind – nói thẳng, nghĩ gì nói đấy

Ví dụ:

 • She always speaks her mind. She will not lie you anything.

Cô ấy luôn nói thẳng. Cô ấy sẽ không nói dối bạn bất kỳ điều gì.

15. To take one’s mind off – không chú ý

Ví dụ:

 • The sound of matching band takes everybody’s mind off any thing around.

Âm thanh của ban nhạc diễu hành đã khiến mọi người không chú ý đến điều gì khác nữa.

16. Out of sight out of mind – xa mặt cách lòng

Ví dụ:

 • My ex-boyfriend and I have drifted apart for 10 years. I forgot almost memory about him. It’s out of sight out of mind.

Bạn trai và tôi chia tay 10 năm rồi. Tôi đã quên hầu hết kỷ niệm về anh ấy. Đúng là xa mặt cách lòng.


- Source


Thanks for reading!


Posted by ...arina... on 10/08/2017
August 10, 2017

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lovely...Smile..

Bài hay bổ ích nhưng mình chưa đọc ._. Lâu rồi mình mới bấm 1 like à chế ơi có 1 ngày streaks sao reply đc.

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Arina...

Cảm ơn bạn .-.

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Blue...Sky

hay qué Sky rất thích

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Arina...

Cảm ơn bạn!

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/nong92_

Trình bày khoa học, rõ ràng. Like nhé, cảm ơn bạn đã đăng topic!

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/...Arina...

Cảm ơn bạn. Rất vui khi được giúp bạn!

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quan123kc

nhiều câu kiểu châm ngôn :v

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huongto2007

like

August 10, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.