Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He does not like the music I listen to."

Dịch:Anh ấy không thích thể loại nhạc mà tôi nghe.

1 năm trước

0 Nhận xét