"I showed her the watch."

แปลว่า:ฉันได้โชว์นาฬิกาเรือนนั้น

August 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ผมได้โชว์นาฬิกาเรือนนี้แก่เธอ


https://www.duolingo.com/profile/Pui389961

ผมโชว์นาฬิกานั้นให้เธอ ??!!


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

ผมได้โชว์นาฬิกาเรือนนี้กับเธอ


https://www.duolingo.com/profile/muk395484

กับเธอหายไปไหนล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Utumpond

herคำแปลหายนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย