Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We have bread."

แปลว่า:พวกเรามีขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/7m39

พวดเรามีขนมปัง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/9LL52

พวกเรามีขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kawinjapen

พวกเขามีขนมปัง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/7m39

พวก*

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/VVWf6
VVWf6
  • 15
  • 111

พวกเรามีขนมปัง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/liftaoy

อักษรไม่ครบ

วันที่แล้ว