Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I want to have a dog."

แปลว่า:ฉันอยากได้หมา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 438

ฉันอยากมีหมา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AshkoongMa

ฉันต้องการมีสุนัข

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

อยากมีหมา

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

มีคำว่าa dogคือหมาตัวหนึ่ง

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา