"Italy is a country."

แปลว่า:อิตาลีเป็นประเทศ

August 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

nation คือ ประเทศ country คือ เขต/เมือง ไม่ใช้เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย