"Who travels with the mother?"

แปลว่า:ใครเดินทางกับคุณแม่

August 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mai289497

คุณแม่เดินทางกับใคร ก็ได้นะคะ นอกจากใครเดินทางกับคุณแม่ แล้วเนี่ย


https://www.duolingo.com/profile/ar.arika

ควรจะเป็น ใครท่องเที่ยวกับแม่บ้าง หรือ ใครไปเที่ยวกับแม่บ้าง หรือ ใครเดินทางกับแม่บ้าง มากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย