"พวกเรามีน้ำ"

แปลว่า:We have water.

August 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NUT598847

วิธีใช้has กับ have ใช้ยังไง


https://www.duolingo.com/profile/Note44785

He,she,it ใช้has/ I, you, we, they ใช้have


https://www.duolingo.com/profile/ToomTam14

has ใช้กับพวกตกูล S กรุ๊ปครับ He She It This That

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย