Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ผู้ชายสี่คนดื่มนม"

แปลว่า:Four men drink milk.

0
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NUT598847

man กับ men มันก็ผู้ชายเหมือนกันไม่ใช่หรอ

0
ตอบกลับ1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Lamsing1

Man ชายคนเดียว Men ชายหลายคนครับ

0
ตอบกลับ6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา