"ผู้ชายสี่คนดื่มนม"

แปลว่า:Four men drink milk.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NUT598847

man กับ men มันก็ผู้ชายเหมือนกันไม่ใช่หรอ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Lamsing1

Man ชายคนเดียว Men ชายหลายคนครับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย