Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta sẽ phá vỡ kỉ lục."

Dịch:She will break the record.

1 năm trước

0 Nhận xét