1. Forum
  2. >
  3. Topic: Romanian
  4. >
  5. "Regatul este în criză!"

"Regatul este în criză!"

Translation:The kingdom is in crisis!

August 11, 2017

1 Comment

Learn Romanian in just 5 minutes a day. For free.