Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am a waiter."

แปลว่า:ผมคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/gxGi3

ตอบอะไรก็ไม่ถูกสักอย่าง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

I แปลว่า ผม/ฉัน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

I=ฉัน เด็กเสิร์ฟมีทั้งชายและหญิง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา