"My son is only eighteen."

แปลว่า:ลูกชายของเธออายุเพียงสิบแปดปีเท่านั้น

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ChutpongPo

คำตอบผิดบ่อยจัง

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 556

My son = ลูกชายของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/YaksibDaop

My ของฉัน, ของผม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/skSL12

แก้ไขคำตอบด้วยนะครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

เธอไหน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

My=เธอ ใครสอนคะ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Cher416155

My son ลูกของฉัน หรือ ลูกของเธอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

เซ็งเลย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SuttirakCh
SuttirakCh
  • 14
  • 14
  • 12
  • 254

My son = ลูกชายของฉัน ลูกชายของเธอ = Your son/Her son

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย