"My son is only eighteen."

แปลว่า:ลูกชายของเธออายุเพียงสิบแปดปีเท่านั้น

August 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

My son = ลูกชายของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

คำตอบผิดบ่อยจัง


https://www.duolingo.com/profile/skSL12

แก้ไขคำตอบด้วยนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ลูกชายของฉันอายุเพียงสิบแปดปีเท่านั้น


https://www.duolingo.com/profile/YaksibDaop

My ของฉัน, ของผม


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

พ่องเมิง


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

My=เธอ ใครสอนคะ


https://www.duolingo.com/profile/Cher416155

My son ลูกของฉัน หรือ ลูกของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

เซ็งเลย


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

My son = ลูกชายของฉัน ลูกชายของเธอ = Your son/Her son


https://www.duolingo.com/profile/MewChan1

Her son was only eighteen


https://www.duolingo.com/profile/MewChan1

Her son was only eighteen


https://www.duolingo.com/profile/suWA69

อ่ะน่ะ


https://www.duolingo.com/profile/moodekdoi

แก้คำตอบด้วยนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/JayK.Siras

มันต้องเป็น ลูกชายของฉันอายุเพียงสิบแปดปีเท่านั้น


https://www.duolingo.com/profile/Charunee3

My sonแปลว่าลูกชายของฉันไม่ใช่ลูกชายของเธอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย