"She reads us the newspaper."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือพิมพ์ให้พวกเราฟัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RRH112

แปลถูกแล้วทำไมไห้ผิดค่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/paengpaeng1

เขียนถูกไม่ให้ถูกไรหง้าาาา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kong847346

ถูกแล้วทำไมผิดอ่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Faradear

ตอบถูกแล้วทำไม่ยังผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/teerapad

เธออ่านเป็นหนังสือพิมพ์ ??

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GingpakaSu

ถูกเเล้วให้ผิด?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Leelaloet

The นี้ไม่ได้ใช้ชี้เฉพาะหรือคะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย