Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She reads us the newspaper."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือพิมพ์ให้พวกเราฟัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RRH112

แปลถูกแล้วทำไมไห้ผิดค่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/paengpaeng1

เขียนถูกไม่ให้ถูกไรหง้าาาา

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kong847346

ถูกแล้วทำไมผิดอ่ะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Faradear

ตอบถูกแล้วทำไม่ยังผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/teerapad

เธออ่านเป็นหนังสือพิมพ์ ??

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GingpakaSu

ถูกเเล้วให้ผิด?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Leelaloet

The นี้ไม่ได้ใช้ชี้เฉพาะหรือคะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา