"She reads us the newspaper."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือพิมพ์ให้พวกเราฟัง

August 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RRH112

แปลถูกแล้วทำไมไห้ผิดค่


https://www.duolingo.com/profile/paengpaeng1

เขียนถูกไม่ให้ถูกไรหง้าาาา


https://www.duolingo.com/profile/Leelaloet

The นี้ไม่ได้ใช้ชี้เฉพาะหรือคะ


https://www.duolingo.com/profile/kong847346

ถูกแล้วทำไมผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Faradear

ตอบถูกแล้วทำไม่ยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/GingpakaSu

ถูกเเล้วให้ผิด?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย