"I have his cellphone."

แปลว่า:ฉันมีโทรศัพท์มือถือของเขา

August 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

สระอี กับ สระอือ ทำไงอะ ตัวสระเหมือนกันเลย ตอบผิด


https://www.duolingo.com/profile/RuzeriEK.

พ่อง ให้ออกเสียง cellphone แต่ที่ถูกคือ telephone

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย