Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The man drinks wine."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/John278143

ผู้ชายคนนี้ดื่มไวน์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/w0V32

This man drinks wine

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/w0V32

This man drinks wine

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/w0V32

This mam drinks wine

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Pum309297

This man drinks wine

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/CVFo4

ผมตอบถูก​แล้ว​นะ​

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pacharapol4

ผู้ชายดื่มไวน์ก็น่าจะถูกน้า

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา