"They work in education."

Dịch:Họ làm việc trong giáo dục.

August 13, 2017

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Leo24792

"Họ làm ngành giáo dục" thì đúng hơn

January 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Lãnh vực hay lĩnh vực gì cũng vậy, cùng một nghĩa chẳng qua là từ vùng miền thôi! ADMIN nên cập nhật đáp án. Cám ơn

January 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hoanghai7619

Câu này dịch kỳ quá.

April 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/QuangMpa1

Đáng lẽ mình dịch là "họ làm việc trong ngành giáo dục", thấy dịch education là nền giáo dục mới đổi chữ ngành thành chữ nền -> sai.

June 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nttp02

Câu này dịch kì quá chả hiểu :((

June 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nttp02

Dịch kì quá đi trời ơi :"3

June 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/linhkiu18

Họ làm việc trong dg trời ạ. Lạy hồn

September 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/KittyLazy

lmao :)) this sentence should be translated as "họ làm việc trong ngành giáo dục"

September 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/dohoa17

Họ làm việc trong nền giáo dục => Sai :(

November 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Quy802843

Họ làm việc ở giáo dục???

March 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Quy802843

Họ làm việc ở giáo dục??

March 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Sugar646148

Họ làm việc về giáo dục =.=

April 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TFCR7

"Họ làm việc ở giáo dục" cũng sai à @@

August 13, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.