Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They work in education."

Dịch:Họ làm việc trong giáo dục.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Leo24792

"Họ làm ngành giáo dục" thì đúng hơn

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Lãnh vực hay lĩnh vực gì cũng vậy, cùng một nghĩa chẳng qua là từ vùng miền thôi! ADMIN nên cập nhật đáp án. Cám ơn

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoanghai7619

Câu này dịch kỳ quá.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuangMpa1

Đáng lẽ mình dịch là "họ làm việc trong ngành giáo dục", thấy dịch education là nền giáo dục mới đổi chữ ngành thành chữ nền -> sai.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nttp02

Câu này dịch kì quá chả hiểu :((

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nttp02

Dịch kì quá đi trời ơi :"3

2 tháng trước