"Wereadthepaper."

แปลว่า:พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

มายังนี้ก็ดีนะทำให้ไม่เครียดเกินไป แต่มาเยอะก็ไม่ดีนะะ555​ ^^

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

paperแปลว่ากระดาษไม่ใช่เหรอคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

อีกแระ!!!

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

กระดาษ....!!

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mr.Nissorn

กระดาษเช็ดตูดก็คือหนังสือพิมพ์ไง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย