"ตัวละครตัวนี้อยู่บนเวทีตลอดเวลา"

แปลว่า:The characters are on stage, all the time.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chabathip

ตัวละครตัวนี้เป็นเอกพจน์ไม่ใช่เหรอทำไมเฉลยมีs ด้วย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 556

ใช่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย