Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He won the elections."

Dịch:Anh ấy đã thắng các cuộc bầu cử.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NamNguyenCong

mình nghe đọc nhanh và chậm đều là " he want the elections" ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Blackcat439714

Want âm đuôi sau của nó rõ có âm "t" à bạn.

3 tháng trước