Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันดื่มน้ำ"

แปลว่า:I drink water.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Boy889479

สับสนนิดหน่อยครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/assa997658

ก็ตอบถูกแล้วนะ ทำไมผิดอะ

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/irZf8

เหมือนกัน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MARCOSJOS.1

Uh Jul

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MARCOSJOS.1

Eses

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MARCOSJOS.1

Jinljpj

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา