"ฉันดื่มน้ำ"

แปลว่า:I drink water.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Boy889479

สับสนนิดหน่อยครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/assa997658

ก็ตอบถูกแล้วนะ ทำไมผิดอะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/irZf8

เหมือนกัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MARCOSJOS.1

Uh Jul

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MARCOSJOS.1

Eses

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MARCOSJOS.1

Jinljpj

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย