"She called me this morning."

แปลว่า:เธอโทรมาหาฉันเมื่อเช้านี้

August 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

เธอโทรมาหาผมเมื่อเช้านี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย