"We work tomorrow."

แปลว่า:พวกเราทำงานวันพรุ่งนี้

August 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phogsak

แล้วมันต่างกันตรงไหนกับการแปลว่า เราทำงานพรุ่งนี้


https://www.duolingo.com/profile/Chins21

พวกเราทํางานวันพรุ่งนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย