Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We work tomorrow."

แปลว่า:พวกเราทำงานวันพรุ่งนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phogsak

แล้วมันต่างกันตรงไหนกับการแปลว่า เราทำงานพรุ่งนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sNYA431618

ต่างตรงคำว่าพวกไง ไม่เห็นหรอ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา