"It started three weeks ago."

แปลว่า:มันได้เริ่มสามอาทิตย์ที่แล้ว

August 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TeerawatKh

มันเริ่มต้นเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้ว


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ควรใช้คำว่าสัปดาห์...ดีกว่าคำว่าว่าอาทิตย์..เพราะอาทิตย์คือภาษาพูด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย