"ผมเป็นเด็กผู้ชาย"

แปลว่า:I am a boy.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/watanyu1

I am boy

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/keng309595

เด็กผู้ชาย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bang529991

Iam a​ boy.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย