Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ผมเป็นเด็กผู้ชาย"

แปลว่า:I am a boy.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/watanyu1

I am boy

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/keng309595

เด็กผู้ชาย

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bang529991

Iam a​ boy.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา