"Họ viết những lá thư dài."

Dịch:They write long letters.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tquoctuan97

Tại sao những lá thư lại là long letters mà mà không phải letters? Câu nói đâu có bảo là lá thư dài?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/SmileTrn

Có mà

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.