Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ viết những lá thư dài."

Dịch:They write long letters.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tquoctuan97

Tại sao những lá thư lại là long letters mà mà không phải letters? Câu nói đâu có bảo là lá thư dài?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/SmileTrn

Có mà

2 tháng trước