"Η εφημερίδα είναι φθηνότερη από το βιβλίο."

Translation:The newspaper is cheaper than the book.

August 14, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Anas276

Are "Πιο φθηνό" and "Φθηνότερο" the same?

August 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/spdl79
Mod
  • 1055

They are indeed. If you want to form a relative superlative, you can do it either by using the article plus a πιο before the adjective, or the article plus a -τερός attached to the ending of the adjective.

August 14, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.