"Το κουτάλι είναι πάνω στο τραπέζι."

Μετάφραση:The spoon is on top of the table.

πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/maria631928

είναι λάθος η πρόταση; the spoon is on the table

πριν από 1 χρόνο
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.