"พวกคุณไม่ได้เป็นผู้ชาย"

แปลว่า:You are not men.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Numchai

They aren't man

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/AutsadaWir

ใช่

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LOVE434210

Men or man เอายังไงบอกที
ตอบ men เฉลย man ตอบ man เฉลย men W T F

4 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย