"พวกคุณไม่ได้เป็นผู้ชาย"

แปลว่า:You are not men.

August 15, 2017

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Numchai

They aren't man


https://www.duolingo.com/profile/Nu1I9d

พวกคุณ แล้วทำไมตอบ You WTF.


https://www.duolingo.com/profile/WhiteThailand

you สามารถใช้แทนคำว่า คุณ(เอกพจน์) หรือ พวกคุณ(พหูพจน์) ได้ครับ ส่วน they แปลว่า พวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/LOVE434210

Men or man เอายังไงบอกที
ตอบ men เฉลย man ตอบ man เฉลย men W T F


https://www.duolingo.com/profile/WhiteThailand

men คือ ผู้ชายหลายคน man คือ ผู้ชายคนเดียว


https://www.duolingo.com/profile/Moo...Loso...

เป็น เม็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย