Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngày mai là ngày thứ mấy?"

Dịch:What day is tomorrow?

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Angelbe1

Mình nghĩ câu này phải là "Which day", không phải là "What day". Vì một tuần chỉ có 7 ngày, là một con số giới hạn thì nên dùng "which".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Reallie

What date is tomorrow?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/lampk2018

what is tomorrow day mà cũng sai đúng là chết tiệt

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnTran801526

WHAT DAY IS IT TOMORROW?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/SoiiJunKim

Tại sao what today is day ? Là hôm nay là ngày mấy Mà what tomorrow is day ? Lại sai ta !?!?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Elena775261

Ai mà biết?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongYn973120

Tomorrow là ngày mai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/_Old...Fox_

mik thêm the đằng trước tomorrow cũng sai ? Ai giải thích hộ với.

8 tháng trước