Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I could not eat any fish when I was young."

Dịch:Tôi đã không thể ăn cá khi tôi còn trẻ.

1 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

fish is smelly

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

fish is smelly

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

fish is smelly

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

cá thì tanh (fish is smelly)

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

cá thì tanh

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

fish is smelly

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

fish is smelly because i want to eat it

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

không đăng được bình luận

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 943

no comment

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhhoan20

Sai á???

3 tháng trước