"Four yellow cars"

แปลว่า:รถสีเหลืองสี่คัน

August 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

สระ -ื มีสองขีดนะครับปรับปรุงด้วย

August 15, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย