"The girl drinks milk."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มนม

August 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

จะให้แปลว่าอะไร​.. The girl drinks milk .. ตอบว่า​ เด็ก​ผู้หญิง​คนนี้ดื่มนม​ ผิด​ ตอบว่า​ เด็ก​ผู้หญิง​ดื่มนม​ ก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/MooPuO

เราตอบถูกแล้วอ่าา "เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มนม" ทำไมยังผิดอยู่ค่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/mayjira

I wrote correct


https://www.duolingo.com/profile/NuttapongW

ถูก​แล้ว


https://www.duolingo.com/profile/NobelTapZa

เราถูก เด็กผู้หญิงดื่มนม


https://www.duolingo.com/profile/Noyhna1

ทำไมผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Cheatingfo

เขาให้อ่านเป็นภาษาอังกฤษจ้าา


https://www.duolingo.com/profile/AeNine

ก็ตอบ​ The​ girl​ drink​s​ milk.​ ทำไมขึ้นผิดงง


https://www.duolingo.com/profile/grya20

ตอบถูกแล้วยัวบอกว่าผิดจะผ่านอย่างไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย