"The girl drinks milk."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มนม

August 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mayjira

I wrote correct


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

จะให้แปลว่าอะไร​.. The girl drinks milk .. ตอบว่า​ เด็ก​ผู้หญิง​คนนี้ดื่มนม​ ผิด​ ตอบว่า​ เด็ก​ผู้หญิง​ดื่มนม​ ก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/MooPuO

เราตอบถูกแล้วอ่าา "เด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มนม" ทำไมยังผิดอยู่ค่ะ?


https://www.duolingo.com/profile/NuttapongW

ถูก​แล้ว


https://www.duolingo.com/profile/NobelTapZa

เราถูก เด็กผู้หญิงดื่มนม


https://www.duolingo.com/profile/Noyhna1

ทำไมผิดอ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย