"การเดินทาง"

แปลว่า:The trip

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Patcharasu

ใช้ยังไง Trip journey และ travel

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 14
  • 13
  • 10
  • 7
  • 3
  • 3
  • 3
  • 466

journey ก็การเดินทางเหมือนกัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย