Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"If he drinks, I eat."

แปลว่า:ถ้าเขาดื่ม, ฉันกิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/UntaOlarn

ที่ให้ทำไม่เห็นมีคำว่าดื่มเลย มีแต่กิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sareelp

คำแปลไม่มีคำว่า "ดื่ม" ค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Amejung

แก้ไขด้วยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 14
  • 13
  • 10
  • 7
  • 3
  • 3
  • 3
  • 466

ยังไม่แก้อีกเหรอคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nareeratxx

ทุเรศมาก เเปลมาโง่ๆ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา