"Ifhedrinks,Ieat."

แปลว่า:ถ้าเขาดื่ม, ฉันกิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/UntaOlarn

ที่ให้ทำไม่เห็นมีคำว่าดื่มเลย มีแต่กิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sareelp

คำแปลไม่มีคำว่า "ดื่ม" ค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Amejung

แก้ไขด้วยค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sunday_F
Sunday_F
  • 14
  • 14
  • 10
  • 8
  • 5
  • 3
  • 3
  • 525

ยังไม่แก้อีกเหรอคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nareeratxx

ทุเรศมาก เเปลมาโง่ๆ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย