"I would have eaten your lunch if I had not eaten."

แปลว่า:ฉันคงได้กินข้าวเที่ยงของคุณถ้าฉันไม่ได้กินแล้ว

August 16, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/UntaOlarn

งง..ครับ


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

eaten ออกเสียงยังไงคะฟังหลายครั้งได้ยินว่าin สงสัยหูเราสับสนมั้ง


https://www.duolingo.com/profile/Ekkalal

แปลแปลกๆครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย