"IwouldhaveeatenyourlunchifIhadnoteaten."

แปลว่า:ฉันคงได้กินข้าวเที่ยงของคุณถ้าฉันไม่ได้กินแล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/UntaOlarn

งง..ครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chabathip

eaten ออกเสียงยังไงคะฟังหลายครั้งได้ยินว่าin สงสัยหูเราสับสนมั้ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย